ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM

MISTRZA

CHEN YINGJUNA

W POLSCE

07 – 09  czerwca (June) 2024 r.

Lanckorona

W naszym kraju nauczanie stylu Chen rozpoczął spadkobierca stylu, Wielki Mistrz Chen Xiaowang. W pewnym okresie mieszkał w Australii i jeździł po całym świecie, nauczając podstaw. Prawie w tym samym czasie zaczął przyjeżdżać drugi z jego trzech synów, Chen Yingjun, który odwiedzał Polskę raz lub dwa do roku przez kilkanaście lat. Ten ostatni szykowany jest na spadkobiercę swego ojca, zgodnie z chińską tradycją, która wymaga, by to potomstwo głównego nauczyciela przekazało całą rodową tradycję następnym pokoleniom. Oczywiście, nie każdy człowiek zdradza największe talenty do ćwiczenia. W wypadku taijiquan to nie wyjątkowe zdolności, ale czas poświęcony na trening i nauczanie oraz czystość przekazu mają największe znaczenie. Obowiązkiem spadkobiercy jest ćwiczyć tak, by być lepszym od jakiegokolwiek innego nauczyciela.

Spośród synów Wielkiego Mistrza to właśnie Chen Yingjun poświęca na to najwięcej czasu. Dlatego wedle powszechnej opinii to właśnie on zostanie spadkobiercą. Więc to właśnie on reprezentuje najczystszy przekaz stylu, który jest tworzony, poprawiany i korygowany od końca XVII wieku.

KOSZT SEMINARIUM:

Cennik promocyjny przy rejestracji do 30.04 / Discounted prices apply when registering by 30.04.2024

0.5 dnia /  half day – 40 

1 dzień / day – 55 

1.5 dnia / days – 90 

2 dni / days – 105 

2.5 dnia /days – 135 

3 dni / days – 150 

Cennik regularny dla rejestracji po 30.04 / Regular prices apply when registering after 30.04.2024

0.5 dnia /  half day – 45 €

1 dzień / day – 60 €

1.5 dnia / days – 95 €

2 dni / days – 110 €

2.5 dnia /days – 140 €

3 dni / days – 155 €

Wielkość wynajętej sali będzie uzależniona od ilości uczestników, stąd by mieć pewność wolnego miejsca (w razie niepogody) należy dokonać rezerwacji, wpłacając zaliczkę 200 zł od osoby na konto Inteligo 50 1020 5558 1111 1124 9010 0004. Zaliczka ta zwracana będzie po przybyciu na seminarium. W razie nieprzybycia przepada. Całość opłaty należy wnieść w euro na miejscu seminarium.
Należy liczyć się z kosztami pobytu i utrzymania, ponoszonymi we własnym zakresie.
Zajęcia na boisku pod szkołą podstawową im. Kazimierza Wielkiego lub – w razie niepogody – na szkolnej sali gimnastycznej.
Adres pobytu Chen Yingjuna, a więc miejsce gdzie można się spotkać wieczorem po kolacji to Agroturystyka „Aga”, tel. 660 507 013.

AKTUALNOŚCI

19 – 23.06.2024

w Myślenicach odbędzie się

warsztat z Wielkim Mistrzem Chen Xiaowangiem

AKTUALNOŚCI

TRENINGI W KRAKOWIE:

Park im. H. Jordana Kraków; prowadzący Jaromir Śniegowski

czwartki godz. 17:00-18:00
e-mail: chen.taiji.poland@gmail.com
tel. 605 237 027 w godz. 10:00 – 12:00

Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR; prowadzący: Marcin Zarek

wtorki i czwartki

początkujący 19:30-20:30

kontynuacja 19:30-21:30

tel. 660 388 658, e-mail: chen@taichinawoli.pl

World Chen Taijiquan Association – Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan proponuje następujące rodzaje uczestnictwa w ćwiczeniach: Osobom zamieszkałym w miejscach dzialności Towarzystwa: udział w regularnie zbierających się grupach ćwiczebnych, organizowanych przez Towarzystwo, w uzupełniających weekendowych seminariach wyjazdowych (umożliwiających nadrobienie zaległości) i obozach wakacyjnych.
Tym, którym zajęcia uniemożliwiają systematyczny trening: lekcje prywatne, uzupełniane seminariami zamiejscowymi i obozem letnim, co pozwala ćwiczyć z rozmaitymi partnerami, mimo braku grupy ćwiczebnej.
Osobom zamiejscowym: lekcje prywatne, uczestnictwo w weekendowych seminariach w terenie oraz obozach wakacyjnych. Najkorzystniejszy wariant to nauka na obozie wakacyjnym i kontynuacja nauki na seminariach weekendowych.
Organizacjom i firmom, krzewiącym kulturę fizyczną i rekreację: współpracę w organizacji zajęć taijiquan, polegającą np. na dostarczeniu instruktora, informacji o prowadzonych przez niego zajęciach na stronie Towarzystwa, współorganizacji imprez, występach grupy pokazowej itp. Chętni do współpracy i nauki proszeni są o kontakt.

NASZE PROPOZYCJE

Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan:

Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan jest Organizacją Pożytku Publicznego, zajmującą się propagowaniem chińskiego systemu ćwiczeń zdrowotnych i samoobrony, nazywanego taijiquan, uprawianego od ponad 300 lat przez rodzinę Chen z Chenjiagou. Towarzystwo organizuje grupy, obozy szkoleniowe i seminaria, kontaktuje z instruktorami udzielającymi lekcji prywatnych, dostarcza wykwalifikowanych instruktorów innym podmiotom, a jego członkowie pomagają w organizacji seminariów międzynarodowych, a także stara się informować o nadchodzących wydarzeniach w tej dziedzinie.

Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Wydziale XI Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000091575, REGON 356537454, NIP 677-22-14-649, mającą na celu rozpowszechnianie stylu Chen Tai Ji Quan w wersji nauczanej przez spadkobiercę stylu, Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga,zarówno jako rekreacji fizycznej, jak i systemu samoobrony. Członkiem Towarzystwa może zostać instruktor tego stylu, upoważniony przez osobę przyjętą do rodziny Chen i należącą do World Chen Tai Ji Association lub osoba, pragnąca podjąć pracę organizacyjną. Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan jest jednym z oficjalnych przedstawicieli World Chen Tai Ji Association w Polsce. Ma prawo do używania nazwy i godła WCTA – Poland i reprezentowania Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga.

Przynależność do rodziny Chen: Jaromir Śniegowski

Przez dłuższy czas w ośrodku przygotowań olimpijskich Rogla (najwyższy szczyt pasma Pohorie w Słowenii), Jan Siberstorff (WCTAG) organizował ogólnoeuropejskie obozy szkoleniowe, we współpracy z innymi stowarzyszeniami z naszego kontynentu (m.in. Polskim Towarzystwem Rozwoju Chen Tai Ji Quan). Głównym wykładowcą był Wielki Mistrz stylu, Chen Xiaowang. Zwykle pomagał mu też jego średni syn, Chen Yingjun. W lipcu 2000 roku Wielki Mistrz mianował 3 przedstawicieli swojej organizacji w Polsce, m.in. członka-założyciela WCTA-PTRChen, Jaromira Śniegowskiego.

Instruktorzy: Jaromir Śniegowski, Marcin Zarek, Jacek Domagała.

STATUT STOWARZYSZENIA

ZARZĄD TOWARZYSTWA TO:

PTRChen

CZAS SIĘ PRZEDSTAWIĆ

STATUT PTRChen

SPRAWOZDANIE PTRChen

za 2021

Jaromir Śniegowski – prezes

instruktor chen taijiquan

e-mail: chen.taiji.poland@gmail.com

tel. 605 237 027 w godz. 10:00 – 12:00

TRENINGI W KRAKOWIE:

prowadzący: Jaromir Śniegowski

Park im. H. Jordana Kraków

czwartki godz. 17:00-18:00

więcej...mniej...

Ur. 02.11.1953 r. w Krakowie. Polonista z wykształcenia (UJ), ukończył Podyplomowe Studium Ochrony Przyrody na Akademii Rolniczej w Krakowie. Instruktor rekreacji fizycznAej ze specjalnością kung fu. Posiadacz 5 dong (stopnia zaawansowanego) przyznanego przez Chiński Związek Wushu. Od pierwszego numeru (1991) współpracował z pismem „Karate. Kung Fu”; które już przestało się ukazywać. Autor wielu artykułów, a także jednej z pierwszych książek na temat chińskich sztuk walki, Kung Fu. Wushu, wydanej wraz z J. Szymankiewiczem w latach 80.

Redaktor książki Jana Silberstorffa Chen. Żywe taijiquan w klasycznym stylu. Opracował także książkę Z anegdot o mistrzach i uczniach domu Hu, dostępną też w wersji elektronicznej.

Naucza w Krakowie. Prezes WCTA – Polskiego Towarzystwa Rozwoju Chen Tai Ji Quan

Pod koniec lat 70 rozpoczął naukę stylu Chow Gar (Jow Ga) u Richarda Piwowońskiego i Grzegorza Ciembroniewicza, w półtora roku później zajął się taiji (zachorował wtedy na zapalenie stawów i ćwiczenia potraktował jako lecznicze). Zgodnie z sugestią G. Ciembroniewicza pozostał przy tych ćwiczeniach na stałe.

Od momentu pojawienia się takiej możliwości jako pierwsza osoba w Polsce został uczniem wielkiego mistrza Chen Xiaowanga, oraz pobierał nauki u jego ucznia sifu Jana Silberstorffa i syna wielkiego mistrza Chen Yingjuna. Dwum ostatnim pomaga organizować seminaria w Polsce – najpierw w Krakowie, potem w Lanckoronie.

Absolwent studium dietetyki chińskiej (1998-2001), firmowanego przez Avicenna Institut z Niemiec, prowadzonego przez Inę Diolosa.

Pod koniec marca 2009 roku w Chenjiagou w Chinach został oficjalnie członkiem 20. generacji wojowników rodziny Chen, a więc „uczniem zamkniętych drzwi” wielkiego mistrza Chen Xiaowanga.

Jego nauczyciele to:

G. Ciembroniewicz (odmiana stylu Chen taiji nauczana przez mistrza Sing Ming Lee z Montrealu);

Gaspar Garcia Lopez (108-ruchowa forma Yang, 37-ruchowa forma Cheng Man Chinga i forma z mieczem tej samej odmiany, nauczane przez mistrza Lee Muxianga z Tajwanu);

Howard Choy – in. Cai Hong (108-ruchowa forma Yang w odmianie mistrza Yang Souchunga, 39-ruchowa forma autorstwa H. Choya, forma z szablą Yang, a także – już w 1992 r. – forma san shi ba shi stylu Chen);

Wielki Mistrz Chen Xiaowang (formy Rozwijania Jedwabnego Kokonu, forma shi jiu shi (yilu) – 19 ruchów, formy xinjia yilu, i erlu, laojia yilu i erlu, forma z szablą, forma z mieczem, forma z dwiema szablami, forma z dwoma mieczami, forma z kijem/włócznią, Pchające Dłonie);

Chen Yingjun (forma z szablą, san shi ba shi – 38 ruchów, forma laojia yilu i erlu, xinjia yilu i erlu, forma z mieczem, forma z halabardą), kijem/włócznią;

Jan Silberstorff (forma z kulą, Pchające Dłonie, forma laojia yilu i erlu, forma z dwiema szablami, forma z halabardą, xinjia yilu) i erlu.

Naucza wymienionych wyżej form stylu Chen. Prowadzi grupy głównie w Krakowie., a także – na zaproszenie – w innych ośrodkach w Polsce.

Na obozachi seminariach odbywających się głównie w Lanckoronie kładzie nacisk na ćwiczenia fajing i Pchających Dłoni, a czasem zajęcia z bronią drzewcową.

Udziela także lekcji prywatnych, w trakcie których program nauczania jest indywidualnie dostosowywany do możliwości i potrzeb studenta.

Jacek Domagała – skarbnik

instruktor chen taijiquan

e-mail: jacekdoma@gmail.com

tel. 500 582 731

więcej...mniej...

Urodzony 31.05.1970 roku. Ze sztukami walki zetknął się w 1985 r., rozpoczynając naukę stylu Chow Gar Kung Fu (TKKF „Antena”) w Krakowie. Potem rozpoczął naukę Chentaijiquan pod kierunkiem Jaromira Śniegowskiego oraz na seminariach u Chen Yingjuna, syna wielkiego mistrza stylu. Od dwu lat praktykował jako asystent na prowadzonych przez niego krakowskich grupach.

W kwietniu 2011 r. wybrany do Zarządu WCTA Polskiego Towarzystwa Rozwoju Chen Tai Ji Quan, gdzie nieprzerwanie pełni funkcję skarbnika. Urzęduje w Krakowie.

Dotychczas poznał następujące formy:

zhang zhuan i chan si gong,

shi jiu shi,

forma z kulą,

laojia yilu,

laojia erlu,

forma z szablą,

forma z halabardą.

Od 2010 r. samodzielny instruktor WCTA–Polskiego Towarzystwa Rozwoju Chen Tai Ji Quan. Prowadzi grupy w Krakowie.

Marcin Zarek – sekretarz

instruktor chen taijiquan

e-mail: chen@taichinawoli.pl

tel. 660 388 658

TRENINGI W LOKALNYM ODDZIALE:

prowadzący: Marcin Zarek

Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR

Kraków, ul. Senatorska 39

wtorki i czwartki

początkujący 19:30-20:30

kontynuacja 19:30-21:30

więcej...mniej...

Urodzony 08 06 1975r. w Krakowie. Z wykształcenia dr inż. nauk leśnych ze specjalnością fizjologia roślin. Na codzień zajmuje się pracą naukowo-dydaktyczną na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pasjonat pszczelarstwa.

Naukę stylu Chen taijiquan rozpoczął w 1999 roku u Jaromira Śniegowskiego i kontynuuje ją do tej pory.

Jednocześnie regularnie poszerza swoją wiedzę z tego zakresu na seminariach prowadzonych przez Chen YingJuna (syna mistrza Chen Xiaowanga) oraz Jana Silberstorffa.

Od 2005 prowadzi zajęcia taiji jako instruktor.

Prowadzi grupy: początkującą starszą i początkującą w Prywatnej Szkole Podstawowej Salwator, Senatorska 39.

WCTA – World Chen Xiaowang Taijiquan Association, zwana czasem Chen Xiaowang World Taijiquan Association,
to organizacja o zasiętgu światowym, zrzeszająca ćwiczących styl Chen, utworzona przez Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga. Nie jest ona jeszcze sformalizowana. Prawem do nazwy i jej wykorzystania dysponuje (zgodnie z chińską tradycją) Wielki Mistrz.

Osobowość prawną, władze i zatwierdzone statuty posiadają narodowe i lokalne stowarzyszenia, upoważnione przez Wielkiego Mistrza do używania nazwy WCTA. W wielu krajach istnieje ich po kilka. Informacje o działalności i zajęciach prowadzonych przez wielkiego mistrza Chen Xiaowanga na stronie

WCTA

World Chen Xiaowang Taijiquan Association

Towarzystwo nasze jest również oficjalnym przedstawicielem w Polsce World Chen Tai Ji Association – Germany (co wynika z podpisanych umów) i pośredniczy w przyjmowaniu zapisów do tej organizacji oraz we wpłacaniu i przekazywaniu wszelkich należności, związanych z uczestnictwem w organizowanych przez nią imprezach i zgrupowaniach.

Jako najstarsza i jedna z największych tego typu organizacja w Europie WCTAG organizowała większość imprez, związanych z pobytem Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga w Europie, m.in. letni Dao Camp, ogólnoeuropejski obóz szkoleniowy dla wszystkich chętnych z naszego kontynentu. Jedną z najbardziej znanych imprez tego typu było też listopadowe seminarium Chen Xiaowanga w Hamburgu.

Ranga tych imprez była najwyższa, mimo że z biegiem czasu Wielki Mistrz zaczął odwiedzać również inne kraje, m.in. Polskę. Jednak parę lat temu, zmęczony ustawicznymi podróżami, zaprzestał prowadzenia seminariów poza terenem Chin.

Obecnie WCTAG organizuje nauczanie, prowadzone przez sifu Jana Silberstorffa w Niemczech, a we współpracy z WCTA-PTRChen także coroczne seminaria weekendowe w Polsce. Jan odwiedza także różne inne kraje Europy i Ameryki Południowej.

Przynależność do WCTAG uprawnia do uczestnictwa we wszystkich tych imprezach ze zniżką.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w ww. sprawach pod adresem (internetowym i pocztowym) Towarzystwa. Składka członkowska WCTA-Germany dla obywateli polskich wynosi 25 euro (w Niemczech 36 euro). World Chen Tai Ji Association – Germany jest niemieckim oddziałem WCTA, kierowanym przez ucznia Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, Jana Silberstorffa. Jego centrala mieści się w Hamburgu, pod adresem:

Rendsburgerstr. 14,
20359 Hamburg,
www.wctag.de
e-mail: wctag@t-online.de.

We współpracy z WCTA-Polskim Towarzystwem Rozwoju Chen Tai Ji Quan World Chen Tai Ji Association Germany organizuje też seminaria Jana Silberstorffa w Polsce (planowany jest zimowy kurs weekendowy w Lanckoronie). Przynależność do WCTA-Germany uprawnia do uczestnictwa we wszystkich tych imprezach ze zniżką (np. seminaria w Polsce – 40 euro zamiast 45 euro za dzień).

WCTA – GERMANY

World Chen Taiji Association Germany

Własne szkoły prowadzą następujący członkowie-założyciele:

Piotr Gęborys – Lublin

instruktor chen taijiquan
tel.81 747 98 15

Wojtek Kaczmarkiewicz – Łódź

instruktor chen taijiquan
INTROSTREFA, Rokicińska 105F 95-020, Andrespol
piatki 20:00-21.15

zapisy na stronie https://introstrefa.pl/grafik-zajec

SZKOŁY

Przedstawicielami w swoich miejscowościach są:

Andrzej Dirak (Nowy Targ) – kontakt: tel. 0 pref 508 384 267;

Andrzej Mierzwa (Gliwice) – kontakt: lub tel. 0 pref 502 315 924;

Irena Kumkowska (Bielsko-Biała) – kontakt: tel. 0 pref 605 459 191;

Bogusława Jaworska (Wrocław) – kontakt: boguja@interia.pl;

Sławomir Krawiec (Zielona Góra) – kontakt: skrawiec@tlen.pl.

Do zadań przedstawicieli należy reprezentowanie Towarzystwa,

organizowanie wspólnych wyjazdów na obozy i seminaria lub

seminariów w miejscu działania, a także przyjmowanie wpłat

na konto uczestnictwa w wyżej wymienionych imprezach.

PRZEDSTAWICIELE
TOWARZYSTWA W POLSCE:
PRZEDSTAWICIELE
TOWARZYSTWA W POLSCE:

World Chen Taijiquan Association – Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan
30 – 102 Kraków
ul. Ujejskiego 8/14
e-mail: chen.taiji.poland@gmail.com
tel. 605 237 027

Numer rachunku bankowego Towarzystwa to:
Santander Bank,
nr (PL) 26 1910 1048 2004 3955 1121 0001
Numer KRS 0000091575
Konto powyższe służy wyłącznie do przyjmowania składek członkowskich Towarzystwa
i darowizn na jego rzecz, oraz finansowania jego działalności statutowej. Wszelkie nieuzgodnione wpłaty będą traktowane jako darowizna na rzecz WCTA-PTRChen. Towarzystwo nie zwraca niezamówionych pisemnie materiałów ani nie odpowiada materialnie za materiały, których odbiór nie został pokwitowany.

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

PRZEKAŻ NAM 1,5% PIT

Wszystkie prawa do witryny zastrzeżone.
Witryna napędzana energią Qi.

Prawa autorskie © 2021